PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

Úradné preklady zo slovenského do anglického jazyka
Úradné preklady z anglického do slovenského jazyka
Bežné/ Neúradné preklady zo slovenského do anglického jazyka
Bežné/Neúradné preklady z anglického do slovenského jazyka

Úradné preklady

Úradné: Medzi úradné preklady ( preklady s okrúhlou pečiatkou) patria: sobášny list,rodný list, doklad o vzdelaní, technické preukazy, apostila, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, daňové priznanie, faktúry, výpisy z bankového účtu a iné.

Neúradné preklady

Bežné preklady, ktoré si nevyžadujú okrúhlu pečiatku. Do tejto kategórie patria zmluvy, návody na použitie, bezpečnostné predpisy, informačné texty, články a podobne.

Typy prekladov, ktoré realizujem:

Všeobecné Technické Ekonomické Právne Vzdelávacie Ďalšie preklady

  • Všeobecné
  • Technické
  • Ekonomické
  • Právne
  • Vzdelávacie
  • Ďalšie

Spôsob doručenia:

Preklady Vám viem doručiť e-mailom, v prípade, že ide o neúradný preklad alebo Vám vyhotovený úradný preklad zašlem zviazaný poštou. Osobný odber je taktiež možný.

Cenník prekladov

Úradné preklady

z anglického do slovenského jazyka
zo slovenského do anglického jazyka

18,- €

1 NS/normostrana

Rozsah jednej normostrany je 1800 znakov, vrátane medzier.

Neúradné preklady

z anglického do slovenského jazyka
zo slovenského do anglického jazyka

10,- €

1 NS/normostrana

Rozsah jednej normostrany je 1800 znakov, vrátane medzier.

Certifikáty

Kontakt

Bianka Lukáčová
Hontianska Vrbica 220 , 93555
IČO: 53 366 115
DIČ: 1077846385